شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

آنالیز داده های مربوط به ارزیابی آمادگی سازمان

در پست قبلی نحوه ارزیابی آمادگی سازمان ها برای استفاده از BPM را مورد بررسی قرار دادیم و به هشت سوال ویژه و پنج سوالی که برای هر سوال در نظر گرفته شده است نیز اشاره داشتیم.

در ادامه، نحوه کار با پاسخ های ارائه شده به این پرسش ها و نتایج به دست آمده را بررسی می نماییم.

پس از پاسخ به هر هشت پرسش مطرح شده، باید نمودار رادار (دایره ای شکل) را که نشان دهنده میزان آمادگی در هشت جنبه مزبور است، ترسیم نمایید.

برای هر سوال، شماره گزینه پاسخ را به عنوان درجه آمادگی در نمودار در نظر بگیرید.

مسلماً هر چه شاخص های سازمان به سطح بیرونی نمودار نزدیک تر باشد، نشان دهنده آن است که سازمان از آمادگی بالاتری در زمینه BPM برخوردار است.

به همین ترتیب، هر چه شاخص ها به هم نزدیک تر بوده و نمودار متوازن باشد، نشان دهنده وجود تعادل در آمادگی شاخص های مختلف سازمان برای پیاده سازی BPM است.

برای نمودار رادار پنج سطح از آمادگی به صورت زیر تعریف شده است:

سطح اول (ابتدایی): در این سطح، سازمان فاقد هر گونه آگاهی و آمادگی برای پیاده سازی BPM است.

سطح دوم (بررسی شده): در این سطح، آگاهی اولیه حاصل شده و نیاز به BPM در سازمان تشخیص داده شده است.

سطح سوم (تعریف شده): در این سطح، سازمان در حال برنامه ریزی و تعریف پروژه BPM است.

سطح چهارم (مدیریت شده): در این سطح، مدیریت اجرای پروژه BPM در سازمان قابل انجام بوده و شرایط لازم مهیاست.

سطح پنجم (بهینه شده): در این سطح، سازمان می تواند از همه مزایای BPM به صورت بهینه استفاده نماید.


طبیعی است که وضعیت ارزیابی آمادگی سازمان همیشه یک چندضلعی متوازن – مطابق شکل بالا – نیست، بلکه در بیشتر موارد، بعضی از شاخص ها دارای آمادگی بیشتر و برخی از آمادگی کمتری برخوردارند.

بر این اساس نمودار رادار به دست آمده برای سازمان شما ممکن است به شکل ذیل باشد:


لازم به ذکر است «ارزیابی آمادگی سازمان برای استفاده از BPM» می تواند هم برای کل سازمان مورد استفاده قرار گیرد و هم جداگانه برای معاونت ها و بخش های تحت پوشش آن.

در چنین حالتی مشخص می شود که کدام معاونت و بخش آمادگی بیشتری برای پیاده سازی BPM دارد و در نتیجه می توان از آن به عنوان پایلوت استفاده نمود.

از طرف دیگر با توجه به میزان آمادگی شاخص های هر معاونت و بخش، اقدامات مورد نیاز برای افزایش آمادگی همان معاونت تهیه و اجرا می گردد.

در شکل زیر نمودار رادار برای یک سازمان نمونه و دو معاونت آن که به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند، نشان داده می شود.

با توجه به شاخص های نمودار می توان به آسانی تشخیص داد که «معاونت ب» از آمادگی بیشتری برخوردار بوده و می تواند به عنوان پایلوت BPM انتخاب شود، ولی برای کل سازمان و «معاونت الف» باید اقدامات لازم به منظور افزایش آمادگی شاخص های ضعیف، تدوین و اجرا گردد.