شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

ERP را بهتر بشناسیم

همانطور که در پست قبلی اشاره شد، ERP یک تفکر، فناوری و سیستمی برای مدیریت موثرتر تمام منابع در یک سازمان است که این مدیریت از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها صورت می گیرد و خروجی نهایی، بالا بردن کارآیی سازمان می باشد.
به طور دقیق تر، ERP یک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته، با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت کنند.

مراحل پیاده سازی

به گزارش فراگستر به نقل از irerp.com، استقرار ERP در یک سازمان، شامل چهار مرحله به شرح ذیل است:
مرحله اول: امکان سنجی و مطالعات مقدماتی
مرحله دوم: مطالعات تفصیلی
مرحله سوم: ارزیابی و انتخاب تامین کننده
و مرحله چهارم: اجرای سیستم ERP

موفقیت طرح

عوامل اصلی موفقیت پیاده سازی سیستم ERP عبارت است از:
 1. تعهد و حمایت مدیران ارشد
 2. فهم دقیق اهداف راهبردی و داشتن طرح و برنامه پیاده سازی
 3. فرهنگ سازی و مدیریت تغییرات سازمانی
 4. مشارکت و درگیری کلیه پرسنل سازمان
 5. پذیرش تغییر و تحول، و به عبارتی کاستن مقاومت در برابر تغییر
 6. انتخاب سیستم مناسب و تامین کننده مناسب
 7. انتخاب مشاور شایسته، توانمند و مجرب
 8. انجام مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (موسوم به BPR) قبل از استقرار سیستم ERP
 9. نحوه بومی سازی نرم افزار در سازمان
 10. صحت و دقت انتقال و تبدیل داده ها
 11. آموزش کلیه پرسنل اعم از مدیران و کارکنان

دلایل شکست پیاده سازی

در اینجا بد نیست به برخی عوامل موثر در شکست پیاده سازی ERP نیز اشاره شود:
 1. پیچیدگی ذاتی پیاده سازی ERP
 2. آموزش ناکافی
 3. فرهنگ سازمانی
 4. اعمال تغییرات بیش از حد
 5. انتظارات فراتر از حد معقول
 6. اشکالات موجود در زیرساخت ها