شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

قابلیت های ضروری یک BPMS

BPMS قصد دارد نقش موثری در مدیریت و بهبود استراتژیک یک کسب و کار ایفا کند؛ همچنین امکان مدیریت بهنگام یک مجموعه فرآیندهای دینامیکی را نیز فراهم آورد.
بنابراین ضروری است که یک BPMS دارای قابلیت های زیر باشد:

1. مدل سازی
BPMS باید ابزاری باشد که در آن بتوان فرآیندهای کاری، قوانین کاری، منابع و اندازه های عملکرد را تعریف کرد.
هر چه که این ویژگی، قابل فهم تر و منعطف تر باشد، گویی اطلاعات فرآیند به راحتی منتقل و نگهداری می شود.
این امر به نوبه خود، افزایش دقت و سرعت دستیابی به اهداف را در پی دارد.

2. اجرا
باید ابزاری وجود داشته باشد که فرآیند کار را به طور مستقیم توسط تعریفش اجرا کند.
هسته اصلی این قابلیت را موتور فرآیند انجام می دهد.
این قابلیت ممکن است با یک سیستم نرم افزاری دیگر ارتباط داشته باشد (مانند CRM و ERP) و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق این سیستم ها تامین نماید.
همچنین ارتباط با کل EAI و دیگر سیستم های CAD/CAM نیز امکان پذیر است.
در واقع موتور فرآیند مکانیزمی است که توسط آن، تصمیمات و سیاست های مدیریتی می تواند به صورت بهنگام و به همراه بازبینی اجرا شود.

3. اندازه گیری و نظارت
یکی دیگر از ملزومات BPMS، وجود قابلیتی است که با استفاده از آن بتوان کلیه عناصر موجود در فرآیند کاری را اندازه گیری کرد و بر آنها نظارت داشت.
در بیشتر اوقات در هنگام اجرای یک فرآیند، می توان اطلاعات ارزشمندی را گردآوری نمود؛ مانند اندازه گیری ABC (هزینه هر فعالیت)، اندازه گیری هزینه های مستقیمی که روند صعودی دارد، زمان اجرای فرآیند یا تعداد دفعات اجرا.
این اطلاعات یک دید بهنگام از عملکرد کسب و کار به ما می دهد که اغلب از آن با نام داشبورد مدیران ارشد (Executive Dashboard) نام برده می شود.
کار گردآوری اطلاعات و موضوعات مربوط به آن باید توسط پایگاه داده صورت گیرد.
همچنین کارشناسایی خطاهای ناخواسته نیز توسط همین سیستم انجام می شود.
در واقع این قابلیت، چشم و گوش مدیران سیستم فرآیندهای کاری خواهد بود.

4. گزارش گیری و تحلیل
همچنین باید قابلیتی جهت گزارش گیری و تحلیل داده های گردآوری شده فراهم باشد تا بتوان داده ها را برای تصمیم گیران سازمان آماده نمود.
این تحلیل می تواند جهت کنترل یا اصلاح فرآیندهای دیگر صورت گیرد.
فرآیند تحلیل ممکن است شامل کارهایی باشد که توسط یک سیستم خبره داده کاوی (Data Mining) یا ابزارهای OLAP یا حتی برنامه مدیریت ریسک انجام می شود.
در نتیجه، این ابزار به مدیر اجازه می دهد که حلقه بسته ای به وجود آورد تا بتواند به ترکیب رویدادهای داخلی و خارجی پاسخ داده و به صورت مستمر، به بهبود و تقویت کسب و کار بپردازد.