شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

مزایای استفاده از BPMS


1. ردگیری هوشمند کسب و کار
توانایی اندازه گیری موثر تغییرات و تعیین اثرگذاری بر اهداف کوتاه مدت (از طریق تحلیل ها و بررسی ها) در کنار قابلیت تغییر فرآیندهای کاری، ابزاری را جهت کنترل کسب و کار به وجود می آورد که بر پایه اطلاعات معنی دار و به روز استوار است.

2. یکپارچگی و چابکی کسب و کار
توانایی تعیین تغییرات کنترل شده در فرآیندهای کسب و کار و پیاده سازی بسیاری از تغییرات در کوتاه مدت در جهت اهداف کسب و کار، می تواند مزیت رقابتی فراوانی به همراه داشته باشد.

3. تراز سرویس های عملیاتی
قابلیت پیاده سازی خدماتی همچون IT و HR که به صورت پیوسته در حال تراز شدن با توجه به اهداف کسب و کار است، می تواند به کاهش هزینه های عملیاتی و بهینه سازی عملکرد منجر شود.

4. پاسخ منعطف به تغییرات
جدایی میان What (اهداف) از How (مدیریت منابع) و نیز جدا کردن اطلاعات فرآیند از روش استفاده آنها (که توسط اهداف مشخص می شود)، باعث کاهش تاثیر تغییرات غیرقابل کنترل خارجی می گردد.
این امر در نهایت افزایش پایداری کسب و کار را به دنبال دارد.

5. بهینه سازی زمان
وقفه های بی مورد در فرآیند کسب و کار قابل شناسایی و حذف هستند، که نهایتاً باعث کاهش زمان سفارش تا تحویل کالا می شود.
این فایده خود به تنهایی می تواند کلیه سرمایه گذاری های صورت گرفته برای استفاده از BPMS را جبران کند.

6. مدیریت اطلاعات کسب و کار
ترتیب استفاده از BPMS برای تعریف و تغییر فرآیندهای کاری به صورتی است که امکان ذخیره سازی اطلاعات بی ارزش و بازیافتنی کسب و کار را فراهم می نماید، و لذا می تواند کاهش هزینه آموزش و ریسک انقطاع کسب و کار را در پی داشته باشد.

7. مدیریت کیفیت
دلایل کاهش کیفیت و اغلب راه حل جلوگیری از آن می تواند به صورت سریع از طریق شناسایی دوباره کاری ها، بازگشت ها و ضایعات کشف گردد.
BPMS می تواند این مهم را بر عهده بگیرد.