شما هنوز به سیستم وارد نشده اید. - ورود به سامانه
نمایش تاریخچه

راهنمای خرید یک BPMS مناسب

خرید یک BPMS خوب، مانند هر کالای دیگری راهکارهای خاص خود را دارد.
اصولاً افراد به هنگام خرید BPMS باید نکات زیادی را در نظر بگیرند.
با این حال سه پرسش زیر می تواند نقطه شروع قابل اعتمادی برای خرید یک BPMS مناسب باشد:

برای مشاهده معیارهای انتخاب یک BPMS خوب و بهترین BPMS کلیک کنید.

1. آیا BPMS با فرآیندهایی که شما استفاده می کنید، تناسب دارد؟
جواب این پرسش بستگی به بررسی قبلی شما در مورد فانکشن ها و خصوصیات مورد نظرتان دارد.
فقط BPMS ی می تواند در لیست تایید شما قرار بگیرد که از تمامی خصوصیات لازم برخوردار باشد.

2. آیا BPMS چرخه حیات محصول مورد نظر ما را پشتیبانی می کند؟
جواب این پرسش هم به درک نقش ها، مسئولیت ها و مهارت پرسنل IT سازمان نیاز دارد.

3. آیا BPMS استانداردهای IT موجود در سازمان را رعایت می کند؟
این استانداردها شامل اطلاعات، طراحی، استاندارد نرم افزار و پشتیبانی سازنده نرم افزار می شود.
با این توضیحات، متغیرهای لازم برای ارزیابی یک سیستم BPMS عبارت است از:


1. مقدار سازگاری با وضع موجود
• تعداد نمونه ها
• قوی بودن جریان کار انسان
• یکپارچگی سریع
• قوانین کاری
• محتویات و همکاری
• رویدادها و استثنائات

2. پشتیبانی از چرخه حیات محصول
• مدل سازی تحلیلی
• محیط طراحی یکپارچه
• ساختار فرآیند و استفاده مجدد از عناصر
• استفاده از استانداردهای نوشته شده
• امکان تست
• مدیریت عملکرد
• تغییر و بهینه سازی فرآیند

3. شاخص متداول IT
• استانداردهای طراحی
• قابلیت اطمینان و مقیاس پذیری
• میزان قدرت سازنده نرم افزار